Als je lid wil worden van onze bibliotheek, heb je een lidkaart nodig. Met je lidkaart kan je vervolgens bibliotheekmateriaal uitlenen.

 

Procedure

Kom langs in de bibliotheek. Je lidkaart wordt onmiddellijk aangemaakt.

  • Voor Belgen: je lidkaart wordt aangemaakt op basis van je identiteitskaart.
  • Voor vreemdelingen: vreemdelingen moeten hun verblijfsvergunning voorleggen voor de aanmaak van een lidkaart. Wie geen verblijfsvergunning kan voorleggen, betaalt een waarborg van € 50. (Deze som wordt terugbetaald na beëindiging van het lidmaatschap.)

Wat meebrengen?

Afhankelijk van je identiteit breng je de nodige documenten mee.

Bedrag

  • Jonger dan 18 jaar: gratis
  • Vanaf 18 jaar: € 5 / jaar
  • Verlies lidkaart: € 3

Afhandeling

Je ontvangt je lidkaart en een gebruikersreglement. Je lidkaart is strikt persoonlijk.

Meer info

Met je lidkaart kan je zowel in Asse als in Zellik terecht, maar ook in andere bibliotheken. Onze bibliotheek is immers lid van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS). Dit wil zeggen dat je in alle aangesloten bibliotheken ook terecht kan met je lidkaart. Je hoeft dus slechts op één plaats lidgeld te betalen.