De leesbevorderingskaart is bedoeld voor personen die bibliotheekmaterialen uitlenen in het kader van onderwijs of leesbevordering. Zo kan je met een leesbevorderingskaart tot 30 stuks bibliotheekmateriaal uitlenen.

Voor wie?

 • Leerkrachten kleuter- en lager onderwijs
 • Aspirant-leerkrachten en -opvoeders
 • Professoren en docenten van het hoger onderwijs
 • Voorlezers van voorleesprojecten (leesfoor)
 • Monitoren en verantwoordelijken jeugdbewegingen en –verenigingen
 • Begeleiders van buitenschoolse opvang
 • Begeleiders speelpleinwerking en andere opvang voor jongeren tijdens de schoolvakantie
 • Geregistreerde onthaalouders
 • Vormingswerkers
 • Opvoeders
 • Logopedisten
 • Studenten aggregaat en getuigschrift pedagogische bekwaamheid

Procedure

Toon je lerarenkaart aan de balie. Heb je geen lerarenkaart, download dan het aanvraagformulier en bezorg het volledig ingevuld aan onze bibliotheek.

Je moet de leesbevorderingskaart jaarlijks vernieuwen.

Bedrag

 • Gratis (je betaalt dus niet voor je lidmaatschap).
 • Uitleentermijn niet gerespecteerd: boete van € 0,10 per dag per materiaal.

Afhandeling

De bibliotheek brengt je op de hoogte van zodra je de leesbevorderingskaart kan afhalen.

Regelgeving

 • Enkel de hierboven vermelde categorieën kunnen de leesbevorderingskaart gebruiken.
 • De leesbevorderingskaart staat op naam van de aanvrager. Hij of zij is verantwoordelijk voor de ontleende documenten.
 • De leesbevorderingskaart is gedurende 1 schooljaar geldig: van begin september tot eind augustus. Ze kan enkel worden gebruikt in functie van de opdracht van de aanvrager: er kunnen enkel materialen worden ontleend die betrekking hebben op de taak die de aanvrager in de organisatie uitoefent.
 • De leesbevorderingskaart moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd.
 • Ontleningen gebeuren in overleg met de verantwoordelijken van de afdelingen. Zij kunnen, rekening houdend met de collectie, het maximum aantal werken bepalen dat van een bepaalde schrijver, thema, … in één keer ontleend kan worden. Na overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete aangerekend volgens het tarief dat in het bibliotheekreglement bepaald wordt. De verzendkosten voor een aanmaning moeten ook vergoed worden.
 • Bij vaststelling van misbruik kan meteen een einde worden gemaakt aan dit lidmaatschap met extra faciliteiten. Het betrokken lid kan wel nog met een gewone lidkaart gebruik maken van de diensten van de bibliotheek.

Bijlage: Aanvraagformulier leesbevorderingskaart [23,2Kb] (docx)