Leerkracht

Klasbezoek in de bib

Met je klas veilig naar de bib in coronatijd.

Klaskaart

Met een klaskaart kan je eenvoudig bibliotheekmateriaal lenen voor je klas.

Leesbevorderingskaart

De leesbevorderingskaart is bedoeld voor personen die bibliotheekmaterialen uitlenen in het kader van onderwijs of leesbevordering.

lerarenkaart

Leraren uit Asse en Zellik die zich niet abonneren op Klasse Magazine kunnen hun lerarenkaart ophalen in bib Asse of bib Zellik.

Themakoffers

Themakoffers bundelen boeken en/of materialen rond een educatief thema.