Met de klas naar bib? Met een klaskaart kan je eenvoudig bibliotheekmateriaal lenen voor je klas. De kinderen moeten dus niet allemaal beschikken over een afzonderlijke lenerspas. Je kan maximaal 60 artikelen op de kaart plaatsen. Je kan bovendien met je klas langskomen buiten de openingsuren.

Voor wie?

Leerkrachten.

Wat?

Leerkrachten kunnen gratis een klaskaart laten aanmaken. Op deze kaart kunnen meer materialen uitgeleend worden, hetzij tijdens een klasbezoek op afspraak hetzij door de leerkracht apart tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

De leentermijn bedraagt voor een klaskaart 6 weken 

Materialen uitgeleend met een klaskaart zijn boetevrij.

Bij verlies geldt het gebruikersreglement van de bib. De school zal in dit geval gecontacteerd worden voor de vergoeding van de materialen.

De geldigheid van de klaskaart moet elk schooljaar opnieuw bevestigd te worden.

De klaskaart kan enkel gebruikt worden voor het ontlenen van materialen in klasverband, niet voor persoonlijk gebruik.