Ontdek de bib met jouw klas! We passen onze werking aan en zorgen ervoor dat lenen met de klas dit schooljaar coronaproof kan.

Klasbezoeken zullen dit jaar buiten de openingsuren van de bib kunnen doorgaan, in veilige omstandigheden. Uiteraard houden we rekening met de geldende kleurencode in het onderwijs en de daarbij horende maatregelen.

Maatregelen COVID-19

 • Bij fase geel is een klasbezoek mogelijk voor de leerlingen van het lager onderwijs. Voor het secundair onderwijs en vanaf fase oranje zijn klasbezoeken voorlopig niet toegestaan.

Enkel op afspraak

 • Klasbezoeken vinden plaats buiten de openingsuren.
 • De bezoeken zijn enkel op afspraak. Mail naar bibliotheek@asse.be.
 • 2 klasbubbels (van dezelfde school) mogen tegelijkertijd aanwezig zijn. Het aantal van 50 personen (incl. begeleiders) mag niet worden overschreden.
 • 2 klassen van 2 verschillende scholen mogen niet samen aanwezig zijn in de bib.

Tijdens het klasbezoek

 • Klassen moeten stipt aanwezig zijn, hou je aan het voorziene uur.
 • Iedereen wast / desinfecteert zijn of haar handen bij aankomst. 
 • Toiletbezoek is toegestaan, maar de sleutel moet aan de balie gevraagd worden
 • Leerlingen jonger dan 12 jaar hoeven binnen de klasbubbel geen mondmasker te dragen en de social distancing niet na te leven. Leerlingen ouder dan 12 jaar dragen wel een mondmasker. 
 • Leerkrachten en begeleiders dragen een mondmasker en respecteren de afstandsregels tegenover andere volwassenen in de bib.
 • De bib voorziet het nodige personeel om het bibbezoek in goede banen te leiden. Het personeel ontsmet de handen en draagt een mondmasker. 

Extra regels

 • De bib wordt maximaal verlucht. 
 • Alle andere basisregels wat betreft hygiëne worden in acht genomen. (de mond en ogen niet aanraken, hoesten en niezen in de elleboog, de handen wassen na een bezoek aan het toilet, … ) 

 

2 jongens lezen strip tijdens klasbezoek