De uitleentermijn bedraagt 4 weken. Je kan maximum 2 keer verlengen. Enkel fundels, e-boeken en e-readers zijn niet verlengbaar.

LET WEL!

  • De verlengde leentermijn start op de dag dat de verlenging wordt aangevraagd. De verlenging sluit dus niet automatisch aan op de eerste leentermijn.
  • Je kan alleen verlengen als de leentermijn nog niet verstreken is.
  • De leentermijn van materialen die gereserveerd werden door een andere klant kan niet verlengd worden.

De leentermijn verlengen kan op verschillende manieren:

  • aan de zelfscanbalie in de bib.
  • door een vraag aan een bibmedewerker.
  • telefonisch of via e-mail.
  • via Mijn Bibliotheek.

De leentermijn van de volgende materialen kan niet verlengd worden: 

  • Fundels
  • E-boeken
  • E-readers