Besprekingen

Dit Leerboek alfabetisering deel 1 (naar Alfa A) is onderdeel van een pakket van leerboeken en werkboeken voor de alfabetisering en bestaat uit 2 leerboeken, 2 lees- en schrijfschriften, online materiaal en een leesboek. Het is bedoeld voor alfa-cursisten. Ze staan aan het begin van het verwerven van vaardigheden als lezen, schrijven, spreken, luisteren en woordenschat. Ook worden schoolse vaardigheden aangereikt. In dit Leerboek deel 1 staan acht praktische thema’s centraal: kennismaken, school, tijd, familie, kleding, het weer, boodschappen en gezondheid. Ieder thema zorgt voor uitbreiding van de woordenschat en versterking van de leesvaardigheid. Online vindt de cursist computeropdrachten, teksten, werkbladen en -boekjes. De methode heeft een aantrekkelijke lay-out en is afgestemd op de doelgroep door lettergrootte en gebruik van foto’s en pictogrammen. Doelgroep van deze methode zijn de cursisten van NT2-cursussen, docenten NT2 en studenten in opleiding. Schrijfster Nelleke Koot h…Lees verder