Activiteiten: corona

Jouw en onze veiligheid staat bovenaan het lijstje. In alles wat we doen. In alles wat we organiseren.

Activiteit

- Alle activiteiten gaan door zonder pauze.

- Er wordt voorlopig geen drank voorzien..

- Materiaal wordt niet gedeeld, bv. tijdens een workshop, CoderDojo, of een KJV-bijeenkomst.

- Na elke lezing/activiteit is er een evaluatie om mogelijke pijnpunten aan te pakken.

- Bij een activiteit voor kinderen gebeurt de ontvangst op een gescheiden plek of buiten. Ouders of andere personen gaan niet mee naar de activiteitenruimte, dragen een mondmasker en houden bij het afzetten en ophalen rekening met de afstandsmaatregel.

- Het aantal deelnemers aan sommige activiteiten wordt beperkt in functie van de veiligheid.

Artiest

- De spreker, begeleider of workshopgever, verder artiest genaamd, wordt gevraagd een verklaring op eer te bezorgen aan de bib.

- De artiest draagt een mondmasker behalve tijdens de activiteit als voldoende afstand met het publiek gerespecteerd kan worden.

- Als er meerdere artiesten zijn, dan respecteren zij ook de afstandsregel ten opzichte van elkaar. Hiervoor wordt 4m² gerekend bij zittende personen, 10m² bij bewegende personen. Indien contact toch nodig is, dan wordt de contacttijd zo beperkt mogelijk gehouden.

- De artiest wast regelmatig de handen, gebruikt desinfecterende gel en ontsmet regelmatig zijn of haar materiaal.

- Materiaal wordt niet gedeeld.

- De social distancing wordt tevens toegepast voor en na een activiteit, tijdens rustmomenten of catering.

- Net als de publieksruimte wordt de eventuele artiestenruimte schoongemaakt na de activiteit. Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan klinken, trapleuningen, contactoppervlakten, vloeren,  …

- De afstand tussen de spreker en het publiek bedraagt minstens 2 meter.

- De preventieplannen van de bib worden op voorhand doorgegeven aan spreker of workshopgever.

- Voor lezingen in de cultuurzaal maken we gebruik van het protocol voor deze zaal.

Hygiëne en afstand

- Tickethouders dienen de handen te ontsmetten bij het betreden van het gebouw. Op verschillende plaatsen, o.a. aan elke in- en uitgang, is desinfecterende gel voorzien.

- Voor, tijdens en na elke activiteit is het dragen van een mondmasker verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar.

- De social distancing wordt verzekerd, onder meer via duidelijke signalisatie (bv. vloerstickers).

- Het publiek wordt aangeraden om zoveel mogelijk het aanraken van knoppen, klinken, leuningen, handgrepen … met hun handen te vermijden.

- Bij ziektesymptomen wordt de klant onmiddellijk naar huis gestuurd.

- Mensen die ziek zijn of waren (symptomen in de voorbije 4 dagen) kunnen niet deelnemen aan het aanbod. Om een terugbetaling van het ticket te verkrijgen wegens ziekte, is een doktersattest vereist.

- Behoor je tot de risicogroep en wil je toch graag een activiteit bijwonen. Dat kan perfect als je voor jezelf de inschatting maakt dat dit veilig is. Bij een activiteit voor mensen uit een risicogroep (bv. ouderen) nemen we extra voorzorgsmaatregelen.

- Alle maatregelen worden duidelijk aan de klant gecommuniceerd, via instructies op hun ticket, een begeleidende mail, de website en communicatie van de aanwezige personeelsleden.

Locatie

-  De bib voorziet voor elke activiteit een aangepaste locatie (poly zaal, lokaal Oud Gasthuis, Den Horinck, cultuurzaal, foyer of leeszaal).

- Het maximaal aantal toegelaten deelnemers per locatie wordt nooit overschreden.

- De capaciteit van de polyvalente zaal, de bib van Asse en de bib van Zellik zijn verkleind volgens de geldende regelgeving.

- Voor de polyvalente zaal is de maximumcapaciteit 15 voor een zittend publiek, 9 voor een bewegend publiek.

- Een circulatieplan is uitgetekend op de vloer en wordt gevolgd. Daarbij is éénrichtingsverkeer het uitgangspunt. Indien mogelijk worden in –en uitgang van elkaar gescheiden.

- Het binnenkomen en verlaten van elke locatie moet veilig gebeuren. Mensen houden afstand, kruisen elkaar niet en volgen de instructies van het personeel op. Er wordt een strak schema gevolgd.

- Wie tijdens een activiteit de locatie verlaat, kan enkel opnieuw binnen als het kruisen met andere mensen wordt vermeden.

- Er wordt gestreefd naar een maximale luchtverversing van elke ruimte. Zo gebeurt de verluchting in de polyvalente zaal door het raam in kipstand te zetten en door het openzetten van de deuren.

- Toiletbezoek is enkel toegestaan voor deelnemers aan een activiteit. We voorzien handzeep, papier en instructies over het correct wassen van de handen. Het toiletgebruik wordt in het oog gehouden zodat geen toeloop ontstaat en de social distancing verzekerd blijft.

- Voor en na elke activiteit worden alle gebruikte materialen en contactoppervlakten ontsmet, bv. leuningen, klinken, stoelen, etc.

- De lift in de foyer kan enkel door 1 persoon tegelijk gebruikt worden, tenzij bij de begeleiding van een minder mobiel persoon.

Personeel

- Bij elke activiteit wordt een covid-verantwoordelijke (=personeelslid) aangesteld.

- We voorzien het nodige personeel om elke lezing/activiteit in goede banen te leiden.

- Ook bij het klaarzetten en de voorbereiding voor een activiteit wordt de onderlinge afstand van 1,5m gerespecteerd.

- We roepen bij de voorbereiding enkel als het strikt noodzakelijk is de hulp in van een vrijwilliger of externe begeleider.

- Er wordt een aanwezigheidslijst opgemaakt. Deze kan deel uitmaken van een bredere aanwezigheidsregistratie.

- We ontsmetten alle materialen en contactoppervlakten die gebruikt worden.

- Alle personeelsleden dragen een mondmasker. Ook regelmatig handen wassen en handgel gebruiken is dagelijkse kost.

Registratie

- Iedere deelnemer of medewerker aan een activiteit wordt geregistreerd. Deze gegevens worden 30 dagen bewaard en daarna vernietigd. Deze gegevens worden uitsluitend bewaard voor contactopsporing.

- Voor elke activiteit moet op voorhand worden ingeschreven. Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn voor aanvang van een workshop of lezing, kan ook nog ter plaatse een ticket worden gekocht.